ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
(Vásárlási feltételek)

a www.elektrobiker.hu weboldal használatáról

1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

A www.elektrobiker.hu honlapot a Tiszta Energiák Kft. üzemelteti.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket (a továbbiakban: Megrendelő), úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Ha a felhasználó a jelen ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Tiszta Energiák Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) jogosult egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

2.1 Bemutatkozó adatok, fogalmak

Vállalkozás adatai

Név: TISZTA ENERGIÁK Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
Levelezési cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
Üzlet, átvételi pont címe, ügyfélszolgálat helyszíne és telefonszáma:

1037 Budapest, Kunigunda útja 60.

+36 20 311 5151

Nyilvántartásba vevő bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-922987
Adószám: 14852020-2-41
Képviselő: Dr. Mokry Tamás Péter ügyvezető
ElektroBiker telefonszám: +36 20 311 5151
Lakossági napelem telefonszám: +36 20 331 3999
Viszonteladói napelem telefonszám: +36 20 434 7422
E-mail: info@tisztaenergiak.hu, info@elektrobiker.hu
Honlap: www.tisztaenergiak.hu
Bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000086-08730017

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Magyar Hosting Kft.
Ügyfélkapu: https://online.mhosting.hu/
Ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet
Elérhetőség: info@mhosting.hu
Telefon: +36 1 700 2323

Felek: A Vállalkozó és a Megrendelő együttesen.
Vállalkozó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró gazdasági társaság.
Megrendelő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, és/vagy regisztráló szerződést kötő személy, vagy gazdasági társaság, illetve egyéni Vállalkozó és egyéb szervezetű Megrendelő, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból köti meg a szerződést.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Honlap: a www.elektrobiker.hu weboldal, amely a távollévők közötti kommunikációt teszi lehetővé, amelynek a végeredménye az adásvételi szerződés megkötése.
Webáruház: interneten (online), honlap felhasználásával történő távollévők közötti vásárlás.
Szerződés: A Vállalkozó és a Megrendelő között a honlap és az elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
Távollévők között kötött szerződés: olyan a Vállalkozó és a Megrendelő közötti szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Termék: a honlap kínálatában szereplő, a honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely az adásvételi szerződés tárgyát képezi.
Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

2.2 A jelen ÁSZF a Vállalkozót és a Megrendelőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit szabályozza.

2.3 A jelen ÁSZF‐től csak írásban rögzített megállapodással lehet eltérni. Írásbeli megállapodásnak számít a felek között levélben vagy elektronikus levél útján történő levelezés, illetőleg a honlapon történő nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél megrendelésben megadott címére vagy elektronikus levélcímére (email) kell elküldeni vagy a honlapon kifejezetten el kell fogadni.

3.1 Az ÁSZF elfogadása

A www.elektrobiker.hu honlapon keresztül történő vásárlással a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, amely a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejövő szerződés részét képezi. Az ÁSZF rendelkezéseinek a megismerése a Megrendelő érdeke. Ennek elmulasztásával kapcsolatos valamennyi jogkövetkezmény a Megrendelőt terheli.

3.2. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

4. Árak

A honlapon feltüntetett árak forintban értendők, és tartalmazzák a 27%-os ÁFÁt.  Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát a Vállalkozó fenntartja. A honlapon szereplő árak a csomagolással, szállítással kapcsolatban felmerülő költségeket nem tartalmazzák. Ezek a költségek minden esetben külön kerülnek a megrendelésben visszaigazolásra.

5. Szerződés tárgya

5.1. A Vállalkozó a www.elektrobiker.hu weboldalán webáruházat üzemeltet, amelyen az általa forgalmazott termékek megrendelhetőek a weboldalt látogató Megrendelők által egy internetes felületen keresztül. A Vállalkozó a Megrendelő részére a kínálatában elérhető termékeket a Megrendelő által megrendelt mennyiségben biztosítja, amennyiben azok raktárkészleten elérhetők. A Vállalkozó vállalja, hogy a megrendelt terméket ellenérték fejében a Megrendelő által leadott megrendelést követően, a vonatkozó 2. megrendelési visszaigazolásban meghatározott feltételek szerint a Megrendelőnek leszállítja, a személyes átvételt biztosítja.
A webáruházban az regisztrálhat, illetve rendelhet, aki betöltötte 18. életévét.
A webáruházban feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, ez csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot a Megrendelő teszi azzal, hogy a terméket megrendeli a Vállalkozótól. A szerződés létrejötte az a pillanat, amikor a Megrendelő ajánlatát a Vállalkozó visszaigazolja.

5.2. A webáruházban található árak és az ott közzétett különböző akciók csak a webáruházban leadott rendelésekre érvényesek.

6. Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

Megrendelés a Vállalkozó weboldalán keresztül:
A termékről annak képére kattintva és annak leírásában Vállalkozó törekszik a legszélesebb körű, a vásárló döntését elősegítő információkat megadni.
Megrendelő a Vállalkozó weboldalán (www.elektrobiker.hu) a webáruházban az általa megrendelni kívánt termékekről a termékre kattintva talál információt, amennyiben az rendelkezésre áll. 
A termék kiválasztása a „Kosárba” helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb termékek kiválasztására és kosárba helyezésére, kiválasztott termékeknek a kosárból való eltávolítására, vagy a vásárlás véglegesítésére és a rendelés feladására. 
Amennyiben a Megrendelő a termékek kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) meg kell adnia. Vállalkozó a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.
A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan terméket távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb terméket rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vevői adatokat.
Amennyiben a Megrendelő a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a rendelés feladásával azt véglegesítette.

A bankkártyás fizetés révén a Megrendelő kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után az UniCredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál „fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogad-hatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A webáruházunkban történő bakkártyás vásárláskor Megrendelő elfogadja, hogy a Tiszta Energiák Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 60.) által az elektrobiker.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye.
Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

Megrendelés személyesen:
Megrendelő a kiválasztott termék(ek)et megrendelheti személyesen a Vállalkozó telephelyén (1037 Budapest, Kunigunda útja 60.) a Vállalkozó honlapján feltüntetett nyitvatartási időben.

7. A szerződésből eredő jogok és kötelezettségek

7.1. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére Megrendelő által a Vállalkozó weboldalán keresztül leadott megrendelést teljesíti a megrendelési visszaigazolásban szereplő feltételek szerint.

7.1. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által elkészített, és a visszaigazolásban meghatározott terméket átveszi és a meghatározott vételárat a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megfizeti a lehetséges fizetési módozatok szerint.

8. Szállítás, szállítmányozás:

8.1 A Vállalkozó kiszállítást nem végez és nem vállal. A termék szállítási címre történő szállítását a Vállalkozóval szerződött Szállító cégek saját szállítás vagy a postai szolgálat (továbbiakban Szállító) végzik. A termék kiszállítására a Vállalkozó és a Szállító között létrejött szállítási szerződés feltételei vonatkoznak.

8.2 A termék szállítási díjáról a Megrendelő a megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő tájékoztatást kap, illetve a szállítási díj összege a Vállalkozó által kiállított számlán a Megrendelő által választott szállítási módtól függően pontosan feltüntetésre kerül.

8.3 A Megrendelőnek a szállítási díjat a választott fizetési módnak megfelelően az áru árával együtt kell megfizetnie.

8.4 A szállítás várható időpontjáról Vállalkozó a Megrendelőt a terméknek a Szállító részére történő átadásakor külön e-mailen, vagy telefonon értesíti.

8.5 A teljesítés a Megrendelő által megadott szállítási címre történő kiszállítással, és annak a Megrendelő vagy megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással száll át a Megrendelőre.

9. Fizetés módja, fizetési feltételek

9.1 Személyes megrendelés esetén a termék kifizetése a telephelyen történik (1037 Budapest, Kunigunda útja 60.), amelyről a Vállalkozó számlát állít ki, s amelyet a termék átadásakor bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A vállalkozó kijelenteni, hogy az általa a Megrendelő részére kiállított bizonylatok megfelelnek a mindenkori törvényi szabályozásoknak.
A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy bármely esetben előreutalásos számlát (díjbekérőt) állítson ki.

9.2 A webáruházban történő megrendelés esetén lehetőség van átutalással vagy bankkártyával történő fizetésre.

9.2.1 Átutalás
Megrendelő a véglegesített megrendelés vételárát az Vállalkozó által kiállított díjbekérő alapján, az abban foglalt fizetési határidőig átutalással is megfizetheti. Vállalkozó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít, és adja át a Megrendelőnek vagy szállítás esetén a szállítónak a terméket.
Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Megrendelő viseli.

9.2.2 Bankkártyás fizetés
Megrendelő elfogadja, hogy a megrendeléskor megadott személyes adatai az Adatkezelési tájékoztató alapján átadásra kerülnek az Unicredit Bank felé, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: megrendelő neve, vásárlás összege, vásárolt termék megnevezése, a tarnzakcióhoz szükséges egyéb adatok.

10. Elállás joga

10.1 Ki élhet az ellállási jogával?
Az elállás jogával kizárólag azok a vásárlók élhetek, akik a hatályos jogszabályok szerint Fogyasztónak minősülnek.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Tehát Bt., Rt., Kft., e.v. és egyéb cégforma nem minősül fogyasztónak, így nincs elállási joga sem.

10.2 Megrendelő elállási joga
Fontos tudni, hogy az elállási jog nem biztosít többletjogokat a bolti vásárlással szemben. A 14 napos elállási jog arra hivatott, hogy a Fogyasztó a terméket meg tudja tekinteni és kipróbálni, úgy ahogy azt a bolti értékesítés során is meg tudná tenni. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést Fogyasztónak meg kell térítenie a Vállalkozás számára.
A Fogyasztó jogosult a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni vásárlási szándékától. Kézhezvételi időpont: a termék telephelyen történő átvétele vagy a kiszállítás időpontja. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a Szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Tiszta Energiák Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.; e-mail: info@elektrobiker.hu. Az elállási nyilatkozatnak a termék kézhezvételét követő 14. nap éjfélig kell megérkeznie a Vállalkozó részére! Az elálló nyilatkozatban fel kell tüntetni a Fogyasztó nevét és a megrendelés azonosítóját! Ha a Fogyasztó az elállás mellett dönt és megküldi Vállalkozó részére az elállási nyilatkozatot, akkor annak megérkezését követően 48 órán belül Válallkozó köteles azt visszaigazolni.
A megrendelt terméket eredeti, sértetlen állapotában, hiánytalan tartalommal – számlával és jótállási jeggyel együtt – kell a Vállalkozó részére visszajuttatni. Elállás esetén a megrendelt termék visszajuttatásának költségei a Fogyasztót terhelik, az utánvéttel visszajuttatott terméket a Vállalkozó nem veszi át. A Vállalkozó kizárólag az eredeti, sértetlen állapotú, hiánytalan tartalommal rendelkező termék visszaszolgáltatása esetén téríti meg a teljes vételárat. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Vállalkozóhoz történő termék-visszaérkezéstől számított 14 napon belül a fizetési móddal megegyező módon kerül a vételár visszafizetésre.

10.3 Vállalkozó elállási joga
Amennyiben Megrendelő a megrendelt termékek árának kifizetést a díjbekérőn vagy számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti Vállalkozó a szerződéstől elállhat.
A Vállalkozót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is, ha a termék árának feltüntetése hibásan történt, és a Megrendelő a megrendelését a hibás áron véglegesítette, vagy ha olyan termék megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a készletből kifogyott, és Vállalkozó már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén Vállalkozó a Megrendelő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és Vállalkozó ügyfélszolgálata azonnal felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt termék helyett más termékre történő szerződésmódosítás céljából, vagy amennyiben a Megrendelő ezt nem fogadja el, a Megrendelő által esetlegesen már megfizetett összeget 14 napon belül visszafizeti a Megrendelő számára.

10.4 Az elállás joghatásai
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vállalkozó visszatéríti az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Vállalkozó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). Vállalkozó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót és a Válallkozót semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést a Vállalkozó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket és a vásárlást igazoló számlát, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpont az irányadó.
Fogyasztó köteles a Vállalkozó számára a terméket és a vásárlást igazoló számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Válallkozó számára visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket és a vásárlást igazoló számlát.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az így bekövetkezett értékcsökkenést Fogyasztónak meg kell térítenie a Vállalkozás számára.
A Fogyasztó az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Vállalkozó mentesül a termék visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.
Vállalkozó kizárólag a sérülésmentes, nem vagy rendeltetésszerűen használt, hiánytalan csomagolású és még újként értékesíthető termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Fogyasztót terhelik. A visszaszállítás során sérült vagy eltűnt áruért Vállalkozót felelősség nem terheli. Az áru hiányában a Vállakozót semmilyen kötelezettség nem terheli.

11. Vis Major

11.1. Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.

11.2. Ha Vis Major esemény miatt a késedelem időtartama meghaladja az egy hónapot, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni. Vis Major esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni. A teljesített szolgáltatások számláját Vis Major körbe tartozó esemény esetén is ki kell egyenlíteni.

12. Jótállás (garancia), szavatosság

12.1 A Megrendelő köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat azonnal írásban a Vállalkozó részére jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, a termék és a kifogások pontos leírását. Nem látható hibákat az észrevételtől számított egy héten belül, de az átvételtől számított 15 naptári napon belül jelezni kell. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. A Megrendelő köteles lehetőséget biztosítani a Vállalkozó részére, hogy a kifogásolt terméket megtekinthesse.

12.2 A vásárolt termék hibája esetén a Megrendelő a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A garanciális termékek szervizbe juttatásának költsége a vásárlót terheli. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.3 A Vállalkozó a termékre 1 (egy) év jótállást (garanciát) és a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított további egy 1 (egy) év kellékszavatosságot (a Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a termék a forgalomba hozatalakor nem felelt meg hatályos minőségi követelményeknek, illetve a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságoknak) vállal. E határidő elteltével a vásárló e jogosultságát elveszti.

12.4 A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozóval közölni.

13. Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak védelme a Tiszta Energiák Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. Kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A részletes Adatkezelési tájékoztató a www.elektrobiker.hu oldalon érhető el.

14. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Tiszta Energiák Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

15. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírások adnak tájékoztatást. A termékoldalon található képek illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

16. Eljárás hibás ár esetén

Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszer-, vagy egyéb adminisztrációs hiba miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést a Vállalkozó nem fogadja el, és a terméket hibás áron nem értékesíti. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a felek között.

17. Panaszkezelés

Amennyiben a Megrendelőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Vállalkozó részére e-mail vagy postai levél útján bejelentheti:

E-mail cím: info@elektrobiker.hu
Postai cím: Tiszta Energiák Kft. – 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.

A Vállalkozó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Megrendelőt tájékoztatja. Amennyiben Megrendelő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat.
Felügyeleti szervek: Pesti Központi Kerületi Bíróság, mint Cégbíróság.

Online vitarendezési platform az EU 524/2013 rendelet szerint:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

18. Záró rendelkezések

18.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

18.2  A jelen ÁSZF 2020. 02. 05-én napján lép hatályba.

2023.08.25-én pénteken 12 órától zárva vagyunk. Hétfőn várunk titeket szeretettel a megszokott nyitvatartás szerint!